CTCP Thủy sản Bạc Liêu (BLF - UPCoM)
Giá
Thay đổi
KLGD

5.00

0.00 (0.00%)
20,115(CP)
Cập nhật: 14:48 12/04
Diễn biến giá 6 tháng