CTCP Cát Lợi (CLC - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

41.20

0.20 (0.49%)
14,100(CP)
Cập nhật: 10:49 19/04
Diễn biến giá 6 tháng