CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

12.50

0.00 (0.00%)
5,700(CP)
Cập nhật: 14:08 15/04
Diễn biến giá 6 tháng