CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW - UPCoM)
Giá
Thay đổi
KLGD

29.50

0.50 (1.72%)
101(CP)
Cập nhật: 14:34 19/04
Diễn biến giá 6 tháng