CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

73.90

1.40 (1.93%)
7,800(CP)
Cập nhật: 14:45 17/04
Diễn biến giá 6 tháng