CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

17.15

-0.10 (-0.58%)
2,100(CP)
Cập nhật: 14:45 19/04
Diễn biến giá 6 tháng