CTCP Lilama 10 (L10 - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

22.75

0.85 (3.88%)
100(CP)
Cập nhật: 13:57 16/04
Diễn biến giá 6 tháng