CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (LBE - HNX)
Giá
Thay đổi
KLGD

24.30

-1.80 (-6.90%)
1,100(CP)
Cập nhật: 13:50 16/04
Diễn biến giá 6 tháng