CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

16.30

0.15 (0.93%)
2,055,700(CP)
Cập nhật: 14:45 12/04
Diễn biến giá 6 tháng