CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

10.75

0.00 (0.00%)
586,500(CP)
Cập nhật: 14:45 12/04
Diễn biến giá 6 tháng