CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

12.90

0.00 (0.00%)
16,400(CP)
Cập nhật: 14:45 19/04
Diễn biến giá 6 tháng