CTCP Vitaly (VTA - UPCoM)
Giá
Thay đổi
KLGD

4.50

0.10 (2.27%)
4,100(CP)
Cập nhật: 14:02 15/04
Diễn biến giá 6 tháng