CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC - HNX)
Giá
Thay đổi
KLGD

8.00

-0.60 (-6.98%)
100(CP)
Cập nhật: 11:12 23/04
Diễn biến giá 6 tháng