CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC - HOSE)
Giá
Thay đổi
KLGD

12.25

0.25 (2.08%)
11,100(CP)
Cập nhật: 13:38 15/04
Diễn biến giá 6 tháng