Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR - HNX)
Giá
Thay đổi
KLGD

23.40

0.10 (0.43%)
84,301(CP)
Cập nhật: 14:45 16/04
Diễn biến giá 6 tháng