Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR - HNX)

24.7 0.6 (2.49%) Cập nhật: 14:45 20/05/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu24.2 / 24.1
 • Sàn - Trần21.7 - 26.5
 • Thấp - Cao 1D24.1 - 24.7
 • Thấp - Cao 52T22 - 30
 • KLGD34,750
 • GTGD0.85
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu27.81%
 • Nhóm ngành Bảo hiểm
 • Vốn hóa4,095.52 Tỷ
 • CP Lưu hành165,810,617
 • P/E11.45
 • EPS2,156.65
 • P/B1.07
 • PS2.45
 • BVPS22.98
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty tái bảo hiểm quốc gia VN được thành lập năm 1994 theo quyết định 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ tài chính, được phép hoạt động theo giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100104 ngày 06.10.1994 và chính thức đi vào hoạt động 1.1.1995
 • Năm 2004, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia thực hiện cổ phần hoá, và chuyển sang hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 1/1/2005. Mức vốn điều lệ của Vinare 500 tỷ đồng, giá trị vốn đã góp tại thời điểm thành lập là 343 tỷ đồng. Trong đó cổ đông Nhà nước (Bộ Tài chính làm đại diện) sở hữu 56,5%, 13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ sở hữu 40,5 % và các cổ đông khác sở hữu 3%
 • Năm 2006,  Doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bảo hiểm và thứ 10 được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quá trình tăng vốn:
 • Năm 2004,2005: thực hiện cổ phần hóa thành công và Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 500 tỉ đồng,
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ thực góp lên 672 tỉ đồng.
 • Năm 2011: Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ thực góp lên 1008 tỉ đồng, tổng tài sản lên đến 3898 tỉ đồng.
 • Năm 2014: phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 1.310 tỉ đồng.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • Kinh doanh nhận và nhượng Tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phí nhân thọ và nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước
 • Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, góp vốn váo các doanh nghiệp khác, kinh doanh bất động sản và các hoạt động đầu tư khác theo luật định
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) tiền thân là Công ty Tái bảo hiểm quốc gia được thành lập năm 1995. Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước; đầu tư tài chính vào trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, góp vốn vào doanh nghiệp khác, cho vay theo quy định. VNR hoạt động theo mô hình 2 cấp là cấp Tổng công ty và cấp chi nhánh hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty tái bảo hiểm quốc gia VN được thành lập năm 1994 theo quyết định 920TC/QĐ/TCCB ngày 27/9/1994 của Bộ tài chính, được phép hoạt động theo giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100104 ngày 06.10.1994 và chính thức đi vào hoạt động 1.1.1995
 • Năm 2004, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia thực hiện cổ phần hoá, và chuyển sang hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 1/1/2005. Mức vốn điều lệ của Vinare 500 tỷ đồng, giá trị vốn đã góp tại thời điểm thành lập là 343 tỷ đồng. Trong đó cổ đông Nhà nước (Bộ Tài chính làm đại diện) sở hữu 56,5%, 13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ sở hữu 40,5 % và các cổ đông khác sở hữu 3%
 • Năm 2006,  Doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bảo hiểm và thứ 10 được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quá trình tăng vốn:
 • Năm 2004,2005: thực hiện cổ phần hóa thành công và Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 500 tỉ đồng,
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ thực góp lên 672 tỉ đồng.
 • Năm 2011: Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ thực góp lên 1008 tỉ đồng, tổng tài sản lên đến 3898 tỉ đồng.
 • Năm 2014: phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 1.310 tỉ đồng.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • Kinh doanh nhận và nhượng Tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phí nhân thọ và nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước
 • Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp, góp vốn váo các doanh nghiệp khác, kinh doanh bất động sản và các hoạt động đầu tư khác theo luật định
 • Trụ sở: Tầng 7 - Số 141 Lê Duẩn - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3942 2354/65/69
 • Email: chauntm@vinare.com.vn
 • Website: http://vinare.com.vn
 • Tổng nhân sự: 98
 • Mã số kinh doanh: 0100110447
 • Đại diện pháp luật: Phạm Công Tứ
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Châu
 • Niêm yết lần đầu: 13/03/2006
 • KLCP Niêm yết: 165,810,617
 • KLCP Lưu hành: 165,810,617

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
VNR đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp(ABI) 6,947,143 9.75 03/11/2023
 • Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex(PGI) 10 24/03/2022
 • Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 30,000,000 30/12/2010
VNR đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp(ABI) Số cổ phiếu: 6,947,143 Tỉ lệ sở hữu 9.75
 • Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex(PGI) Số cổ phiếu: 10 Tỉ lệ sở hữu
 • Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam Số cổ phiếu: 30,000,000 Tỉ lệ sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • VinareInvest 100 60
  63.88
 • Công ty liên kết(1)
 • Công ty Liên doanh Bảo hiểm Samsung - Vina 500 125
  25
 • Công ty con(1)
 • VinareInvest Vốn điều lệ: 100 Vốn góp: 60 Tỉ lệ sở hữu: 63.88
 • Công ty liên kết(1)
 • Công ty Liên doanh Bảo hiểm Samsung - Vina Vốn điều lệ: 500 Vốn góp: 125 Tỉ lệ sở hữu: 25
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS