Chỉ số Kỳ Giá trị Đơn vị tính
Tăng trưởng GDP Q2/2024 6.93 %
Chỉ số giá tiêu dùng T6/2024 0.17 %
Tổng trị giá Xuất khẩu T6/2024 33,090.00 Triệu USD
Tổng trị giá Nhập khẩu T6/2024 30,150.00 Triệu USD
GDP theo giá hiện hành Q2/2024 2,727,565.00 Tỷ VNĐ
Dân số 2023 100.31 Triệu người
Giải ngân FDI T6/2024 2.59 Tỷ USD
Cung tiền M2 (MoM) T2/2024 0.00 Tỷ VNĐ

Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước

Biểu đồ biến động CPI theo năm