Chỉ số Kỳ Giá trị Đơn vị tính
Tăng trưởng GDP Q2/2023 4.14 %
Chỉ số giá tiêu dùng T8/2023 0.88 %
Tổng trị giá Xuất khẩu T8/2023 32,370.00 Triệu USD
Tổng trị giá Nhập khẩu T8/2023 28,550.00 Triệu USD
GDP theo giá hiện hành Q2/2023 2,444,649.00 Tỷ VNĐ
Dân số 2022 99.46 Triệu người
Giải ngân FDI T6/2023 2.37 Tỷ USD
Cung tiền M2 (MoM) T3/2023 0.00 Tỷ VNĐ

Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước

Biểu đồ biến động CPI theo năm