Thị trường tiền tệ tháng 10 năm 2023: Gợn sóng

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 17/11/2023
Trạng thái thanh khoản tiền Đồng ổn định. KBSV dự báo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ giảm nhẹ. Lợi suất TPCP tiếp tục duy trì mức thấp và đi ngang trong các tháng tới. Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp suy giảm trong tháng 10,. Tỷ giá liên ngân hàng tăng mạnh