SIP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 89.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: SIP-C-VRG
Ngày phát hành: 20/11/2023
SIP đang trong xu hướng tăng ngắn hạn tuy nhiên cổ phiếu hiện đang trong vùng kháng cự mạnh. • NĐT cân nhắc chờ vùng mua 55.000 – 55.500 đ/cp và cắt lỗ nếu giá đóng cửa thủng mốc 54.000 đ/cp