DPG: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 44,733 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: DPG-C
Ngày phát hành: 20/11/2023
Chúng tôi hạđánh giá xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua) và duy trì mức giá mục tiêu là 44.733 đồng cho DPG, dựa trên phương pháp định giá DCF như đã đề cập trong báo cáo trước. Do quý 4 sản lượng thủy điện thường đạt mức cao nhất nên chúng tôi kỳ vọng doanh thu từlĩnh vực này sẽ ổn định trở lại trong quý 4 năm 2023. Ngoài ra, khối lượng công việc trong mảng Xây dựng có sựgia tăng mạnh mẽ trong Quý 3 năm 2023, đây là một dấu hiệu tích cực cho các quý sắp tới. Những sốliệu vềdoanh thu & lợi nhuận đến nay vẫn phù hợp với dự báo của chúng tôi, vì vậy chúng tôi kỳ vọng mức giá mục tiêu có thể đạt được trong thời gian tới