Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Áp lực đáo hạn TPDN BĐS 2023-2024

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 05/08/2022
Quy mô thị trường tính đến đầu quý III/2022 đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tương ứng gần 18,3% GDP và bằng 14,2% dư nợ tín dụng. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam vẫn còn tương đối thấp trong khu vực. Cuối năm 2022 và 2023-2024 sẽ là giai đoạn khó khăn về dòng tiền đối với các công ty bất động sản có khối lượng trái phiếu đến hạn lớn.