Nguyễn Thị Kim Hoa


Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Họ tên : Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Tổng tài sản cá nhân : 10.24 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 10.24 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NTH 165,134 1.53 30/06/2021 10.24
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NTH
   165,134
   1.53%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   10.24