Ngô Thành Vinh


Ngô Thành Vinh
 • Họ tên : Ngô Thành Vinh
 • Tổng tài sản cá nhân : 21.52 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 21.52 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BCG 2,409,750 0.45 26/08/2022 21.52
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BCG
   2,409,750
   0.45%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 26/08/2022
   21.52

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua BCG 09/01/2022 - 13/01/2022 1,530,000 13/01/2022 1,530,000