Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DHC với giá mục tiêu 62.200 đồng/CP

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: MBS-DHC
Ngày phát hành: 12/11/2020
Định giá: Chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu DHC vào khoảng 62.200 đồng/CP dựa trên kết hợp phương pháp so sánh P/E và EV/EBITDA. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 10,1 lần.