Doanh nghiệp/Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu (BASEAFOOD - OTC)


    Đơn vị: 1,000,000

    Đơn vị: 1,000,000