Bùi Thị Xuyến


Bùi Thị Xuyến
 • Họ tên : Bùi Thị Xuyến
 • Tổng tài sản cá nhân : 12.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 12.12 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 03 tháng 04 năm 2017 đến ngày 27 tháng 12 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HID 4,000,000 5.21 31/12/2022 12.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HID
   4,000,000
   5.21%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   12.12

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HID 17/07/2022 - 14/08/2022 4,000,000 17/07/2022 4,000,000
 • Đăng ký mua HID 12/06/2022 - 10/07/2022 4,000,000 10/07/2022 0
 • Đã bán HID 16/11/2021 - 14/12/2021 463,500 21/11/2021 463,500
 • Đã mua HID 10/10/2018 - 10/10/2018 450,000 10/10/2018 450,000