Nguyễn Thị Huyền


Nguyễn Thị Huyền
 • Họ tên : Nguyễn Thị Huyền
 • Năm sinh : 09/12/1985
 • Nguyên quán : Thanh Hà - Hải Dương
 • Cư trú : Phường Ngọc Châu - Hải Dương
 • Số CMND : 030185004292
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ 4/2019 đến nay: Trưởng BKS CTCP An Tiến Industries
 • - Từ 11/2018 đến nay: Trưởng Phòng Nhân sự khu vực Hải Dương CTCP Tập Đoàn An Phát Holdings
 • - Từ 11/2015 - 11/2018: Trưởng ban đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CTCP Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
 • - Từ 5/2015 - 11/2015: Điều phối viên sản xuất CTCP Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát
 • - Từ 11/2013 - 4/2015: Thành viên ban Kiểm soát nội bộ CTCP Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát
 • - Từ 3/2012 - 10/2013: Giám đốc chi nhánh Sài Gòn CTCP Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái
 • - Từ 10/2010 - 2/2012: Kế toán trưởng CTCP Nhựa và Khoáng Sản An Phát Yên Bái
 • - Từ 12/2009 - 9/2010: Nhân viên kế toán CTCP Nhựa và Môi Trường Xanh An Phát

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HII 10/03/2020 - 07/04/2020 2,300 12/03/2020 2,300
 • Đã mua HII 05/02/2020 - 05/02/2020 2,300 05/02/2020 2,300