Nguyễn Đức Lượng


Nguyễn Đức Lượng
 • Họ tên : Nguyễn Đức Lượng
 • Năm sinh : 09/11/1963
 • Nguyên quán : Nam Định
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.12 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • 11/2010 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Hòa Việt
 • 01/2006-10/2010: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Hòa Việt
 • 10/2005 – 12/2005: Quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Hòa Việt
 • 8/2005 – 10/2005: Phó phòng Kinh doanh Công ty CP Hòa Việt
 • 7/2003- 7/2005: Phó phòng Kinh doanh Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam (sau CPH đổi tên là Công ty CP Hòa Việt)
 • 5/1996- 6/2003: Quản Đốc Phân xưởng Phân cấp Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam
 • 11/1989 – 4/1996: Thủ kho nguyên liệu chế biến Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam
 • 9/1986- 11/1989: Nhân viên Xí nghiệp nguyên liệu thuốc lá Miền tây
 • 01/1983- 8/1986: A trưởng Phụ Trách thông tin Trường Hạ Sĩ Quan Quân khu 3
 • 2/1982 – 12/1982: Học viên Trường Hạ Sĩ Quan Quân khu 3

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HJC 21,806 0.17 31/12/2015 0.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HJC
   21,806
   0.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2015
   0.12

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Văn Thị Thu Hà

Vợ HJC 9,179 31/12/2016 0.05