Văn Ngọc Lưu


Văn Ngọc Lưu
 • Họ tên : Văn Ngọc Lưu
 • Năm sinh : 09/12/1980
 • Nguyên quán : Bình Minh, Vĩnh Long
 • Cư trú : 125 Thạnh An, xã Đông Thạnh, Tx. Bình Minh, Vĩnh Long
 • Số CMND : 331 248 992
 • Trình độ : Cử nhân

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính Tín dụng
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2001 đến năm 2002 : Kế toán Trung tâm dạy nghề huyện Bình Minh
 • Từ năm 2002 đến năm 2006 : Nhân viên kế toán CTCP Bao bì Hà Tiên
 • Từ năm 2006 đến năm 2007 : Phó phòng kế toán CTCP Bao bì Hà Tiên
 • Từ năm 2007 đến ngày 01 tháng 01 năm 2019 : Kế toán trưởng CTCP Bao bì Hà Tiên
 • Từ năm 2007 : Kế toán trưởng CTCP Bao bì Hà Tiên

Chức vụ hiện tại