Đỗ Như Quỳnh


Đỗ Như Quỳnh
 • Họ tên : Đỗ Như Quỳnh
 • Năm sinh : 22/07/1992
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • - 2021 – nay: Thành viên BKS CTCP An Tiến Industries
 • - 9/2020 – Nay: Trợ lý Sản xuất CTCP An Tiến Industries
 • - 10/2018 - 9/2020: Trưởng phòng Cải tiến sản xuất CTCP Nhựa An Phát Xanh
 • 5/2015 - 10/2018: Nhân viên Thư ký sản xuất CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HII 2,485 0 31/12/2022 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HII
   2,485
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.02