Nguyễn Văn Bình


Nguyễn Văn Bình
  • Họ tên : Nguyễn Văn Bình
  • Năm sinh : 07/05/1988
  • Trình độ : Cử nhân Tài chính kế toán

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Tài chính kế toán
Quá trình làm việc:
  • + 07/2018 - Nay: Thành viên BKS CTCP Dệt kim Hà Nội
  • + 2018 - Nay: Chuyên viên kinh nghiệm Ban kế toán CTCP Tập đoàn T&T
  • + 05/2017 - 12/2017: Chuyên viên kinh nghiệm BKS nội bộ CTCP Tập đoàn BRG
  • + 10/2015 - 04/2017: Chuyên viên kinh nghiệm tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Tiên Phong
  • 06/2012 - 09/2015: Chuyên viên kế toán cao cấp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Chức vụ hiện tại