Nguyễn Hữu Hồng Sơn


Nguyễn Hữu Hồng Sơn
 • Họ tên : Nguyễn Hữu Hồng Sơn
 • Năm sinh : 24/03/1967
 • Nguyên quán : Xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 • Cư trú : 1A/13, đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM
 • Số CMND : 022001770

Quá trình học tập:
 • Đại học Kế toán doanh nghiệp
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó phòng kế toán Công ty Thuốc Lá Sài Gòn Hành vi vi phạm pháp luật:
 • 2010- nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hòa Việt
 • 2009- nay Phó phòng kế toán Công ty Thuốc Lá Sài Gòn
 • 1988-2009 Kế toán viên Công ty Thuốc Lá Sài Gòn
 • 1987-1988 Kế toán viên Trường Đại Học tài chính kế toán TP.HCM

Chức vụ hiện tại