Lương Văn Tự


Lương Văn Tự
  • Họ tên : Lương Văn Tự

Quá trình làm việc:
  • Ông Tự đã là Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam. Ông từng là Trưởng đoàn Việt Nam Đàm phán tham gia WTO. Trước đó, Ông từng đảm nhiệm các chức vụ cao cấp như: Trưởng đoàn Đại diện Việt Nam tại Singapore, Tổng Giám đốc Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Số 1 Hà Nội, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Viện Nam, Chủ tịch Công ty Liên doanh Đệ Nhất Hà Nội. Và hiện Ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Người Đại diện theo Pháp luật Công ty Quản lý Quỹ ACB.

Chức vụ hiện tại