Nguyễn Bá Song


Nguyễn Bá Song
 • Họ tên : Nguyễn Bá Song
 • Năm sinh : 04/02/1964
 • Cư trú : Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang
 • Số CMND : 121327253
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.1 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư xây dựng đường sắt

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLR 6,546 0.4 31/12/2022 0.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLR
   6,546
   0.4%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.1