Nguyễn Văn Hào


Nguyễn Văn Hào
 • Họ tên : Nguyễn Văn Hào
 • Năm sinh : 26/01/1978
 • Cư trú : Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang
 • Số CMND : 121336416
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.09 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.09 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLR 5,628 0.34 31/12/2022 0.09
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLR
   5,628
   0.34%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.09