Nguyễn Thanh Phong


Nguyễn Thanh Phong
 • Họ tên : Nguyễn Thanh Phong
 • Năm sinh : 22/05/1979
 • Nguyên quán : Long An
 • Số CMND : 023252229
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2002 đến năm 2004 : Công Ty TNHH XNK TM & XD Hoàng Long
 • Từ năm 2004 đến năm 2005 : Phó phòng xây dựng Công Ty TNHH XNK TM & XD Hoàng Long
 • Từ năm 2005 đến tháng 02 năm 2007 : Trưởng phòng xây dựng Công Ty TNHH XNK TM & XD Hoàng Long
 • Từ tháng 03 năm 2007 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long; Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư & Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HLG 07/07/2022 - 04/08/2022 32,000 07/07/2022 32,000