Đặng Ngọc Hùng


Đặng Ngọc Hùng
 • Họ tên : Đặng Ngọc Hùng
 • Năm sinh : 17/01/1961
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : 62A Võ Thị Sáu - P. Tân Định - Q.1, TP.HCM
 • Số CMND : 020376721
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.98 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.98 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế - Khoa học

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HMH 71,808 0.56 31/12/2021 0.98
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HMH
   71,808
   0.56%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.98