Phùng Thị Thùy Dung


Phùng Thị Thùy Dung
 • Họ tên : Phùng Thị Thùy Dung
 • Năm sinh : 15/06/1984
 • Nơi sinh : Việt Trì - Phú Thọ
 • Cư trú : Tổ 5 Cụm Bồ Đề - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
 • Số CMND : 025184000154
 • Trình độ : - Cử nhân Kế toán- Thạc sỹ Quản lý

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Quản lý
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • 09/2019 - đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Deaha
 • 10/2019 - đến nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân tạo Hanel
 • 11/2019 - đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm
 • 10/2019 - đến nay: Trưởng BKS Công ty CP Dịch vụ khu công nghiệp Hanel
 • 04/2016 - đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • 27/6/2017 - đến nay: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Hanel
 • 03/2016 - 27/6/2017: Thành viên BKS Công ty TNHH một thành viên Hanel
 • 03/2009 - 12/2015: Chuyên viên Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐTBXH
 • 12/2007 - 03/2009: Kế toán viên Công ty CP Đầu tư Xây dựng và PTNT 658

Chức vụ hiện tại