Lê Mai Dịu


Lê Mai Dịu
 • Họ tên : Lê Mai Dịu
 • Tổng tài sản cá nhân : 16.17 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 16.17 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNF 864,601 2.88 16/02/2023 16.17
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNF
   864,601
   2.88%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/02/2023
   16.17

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HNF 09/02/2023 - 08/03/2023 2,627,399 15/02/2023 2,627,399