Huỳnh Hữu Truyền


Huỳnh Hữu Truyền
 • Họ tên : Huỳnh Hữu Truyền
 • Năm sinh : 12/10/1961
 • Nguyên quán : Kế Sách, Sóc Trăng
 • Nơi sinh : Sóc Trăng
 • Cư trú : 68/33A Cách Mạng Tháng Tám, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
 • 2006 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc
 • 1988 - 2005: Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Xí nghiệp Bến xe tàu phà TP. Cần Thơ
 • 1984 - 1987: Nhân viên văn thư Đảng Ủy khối Kinh tế Tỉnh Ủy Hậu Giang
 • 1981 - 1984: Nhân viên thanh tra pháp chế Ty Nông nghiệp Hậu Giang

Chức vụ hiện tại