Nguyễn Văn Mạnh


Nguyễn Văn Mạnh
 • Họ tên : Nguyễn Văn Mạnh
 • Năm sinh : 01/03/1960
 • Nguyên quán : Trường Khánh, Long Phú, Sóc Trăng
 • Nơi sinh : Sóc Trăng
 • Cư trú : 2/6 Bùi Thị Xuân, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế giao thông vận tải
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc
 • 2006 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ
 • 2004 - 2005: Phó Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Tàu Cần Thơ
 • 1994 - 2003: Trưởng phòng Kế hoạch điều hành Xí nghiệp Bến xe tàu Cần Thơ
 • 1988 - 1993: Phó phòng Kế hoạch điều hành Xí nghiệp Bến xe tàu Cần Thơ
 • 1987 - 1988: Nhân viên Phòng Kế hoạch điều hành
 • 1982 - 1986: Nhân viên bán vé Xí nghiệp Bến xe tàu Cần Thơ
 • 1977 - 1982: Nhân viên Kế toán Ban Quản trị Bến xe Cần Thơ
 • 1977: Nhân viên Công ty Công trình Cầu đường

Chức vụ hiện tại