Trần Thành Tính


Trần Thành Tính
  • Họ tên : Trần Thành Tính
  • Nguyên quán : Cần Thơ
  • Nơi sinh : Cần Thơ
  • Cư trú : 11/9 Mạc Đỉnh Chi, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị
  • Từ 1991 - nay: Giám đốc Công ty TNHH In Thanh Tùng
  • Từ 1976 - 1991: Trưởng Trạm thu mua Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Cần Thơ

Chức vụ hiện tại