Nguyễn Đình Sửu


Nguyễn Đình Sửu
 • Họ tên : Nguyễn Đình Sửu
 • Năm sinh : 31/12/1974
 • Nguyên quán : P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
 • Nơi sinh : Cần Thơ
 • Cư trú : Bình Hưng, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế giao thông vận tải
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc
 • Từ 2008 - nay: Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ
 • Từ 2005 - 2008: Trưởng Bến xe 91B Xí nghiệp Bến xe Tàu phà Cần Thơ
 • Từ 2004 - 2005: Phó Bến xe 91B Xí nghiệp Bến xe Tàu phà Cần Thơ
 • Từ 1994 - 2003: Nhân viên Xí nghiệp Bến xe Tàu Cần Thơ

Chức vụ hiện tại