Bùi Minh Đức


Bùi Minh Đức
 • Họ tên : Bùi Minh Đức
 • Năm sinh : 26/09/1965
 • Nguyên quán : Cần Thơ
 • Nơi sinh : Cần Thơ
 • Cư trú : Khu vực Long Thạnh II, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP.CầnThơ
 • Số CMND : 360979278

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát
 • + Năm 2010 đến nay:Công tác tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng phát
 • + Từ 2008 đến 2010: Công tác tại công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Nam
 • + Từ 2006 đến 2008:Công tác tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát
 • Công tác tại xí nghiệp xây dựng Hồng Phát, Thốt Nốt,Cần Thơ
 • + Từ 1996 đến 2006:
 • + Từ 1990 đến 1996: Buôn bán tại Thạch An, Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
 • + Từ 1983 đến 1990: Công tác tại ngân hàng nông thôn huyện thốt nốt

Chức vụ hiện tại