Bùi Thị Nguyên


Bùi Thị Nguyên
 • Họ tên : Bùi Thị Nguyên
 • Năm sinh : 27/02/1952
 • Nguyên quán : Cần Thơ
 • Nơi sinh : Kiên Giang
 • Cư trú : 27D Châu Văn Liêm, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Số CMND : 370029011

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Dựng Hồng Phát
 • Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
 • Dựng Hồng Phát
 • + Từ 2008 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
 • + Từ 2006 đến 2007: Phó Giám đốc Quỹ Tín Dụng Nhân dân Tín Nghĩa.
 • + Năm 2005: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt.
 • + Từ 1995 đến 2004: Giám đốc Ngân hàng TMCP NT Sông Kiên Kiên Giang.
 • + Từ 1978 đến 1994: Kế toán trưởng, Xí nghiệp Vôi Đất Đèn Kiên Giang.

Chức vụ hiện tại