Mai Hữu Đức


Mai Hữu Đức
 • Họ tên : Mai Hữu Đức
 • Nguyên quán : Nhơn Ái, Châu Thành, Cần Thơ.
 • Nơi sinh : Cần Thơ
 • Cư trú : Số B9. Khu Dân cư Hàng Bàng, An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế Xây dựng giao thông
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát - Kiêm Phó Giám đốc
 • Từ 01/2006 - nay: Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ
 • Từ 1991 - 2005: Phó Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Tàu phà Cần Thơ
 • Từ 1986 - 1991: Phó phòng Kế hoạch Công ty Vận tải Ô tô Hậu Giang
 • Từ 1982 - 1986: Phó phòng Kế toán Xí nghiệp Khai thác đá Hậu Giang
 • Từ 1979 - 1982: Nhân viên Bảo mật Tỉnh đội Hậu Giang
 • Từ 1975 - 1979: Nhân viên Văn thư Văn phòng Tỉnh ủy Cần Thơ

Chức vụ hiện tại