Đỗ Văn Hoan


Đỗ Văn Hoan
 • Họ tên : Đỗ Văn Hoan
 • Năm sinh : 09/05/1969
 • Nơi sinh : Hải Dương
 • Cư trú : Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Số CMND : 060932742
 • Trình độ : - Thạc sỹ- Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.05 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.05 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Vận tải Đường sắt
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 02/2016 đến nay: Thành viên HĐQT , Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận Tải Đường sắt Hà Nội
 • - Từ tháng 01/2015 -01/2016: Thành viên HĐTV, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải đường sắt Hà Nội
 • - Từ tháng 7/2011 - 12/2014: Trưởng phòng TCCB-LĐ, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội
 • - Từ tháng 4/2008-6/2011: Giám đốc Xí nghiệp VTĐS Yên Lào
 • - Từ tháng 10/2003-3/2008: Phó Giảm đốc Xí nghiệp VTĐS Yên Lào
 • - Từ tháng 5/2001-9/2003: Hạt phó Hạt vận chuyển Yên Lào
 • - Từ thảng 9/2000-4/2001: Cán bộ phụ trách Kế hoạch, Hạt vận chuyển Yên Lào
 • - Từ tháng 4/1997-8/2000: Cán bộ phụ trách Tổ chức lao động tiền lương Hạt vận chuyển Yên Lào
 • Từ tháng 8/1992 - 3/1997: Trực ban chạy tàu ga Phố Lu, Hạt vận chuyển Yên Lào
 • Từ tháng 02 năm 2016 đến ngày 01 tháng 09 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội
 • Từ tháng 02 năm 2016 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HRT 7,300 0.01 31/12/2022 0.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HRT
   7,300
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.05