Phan Huy Giang


Phan Huy Giang
 • Họ tên : Phan Huy Giang
 • Năm sinh : 25/05/1957
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Số 112, ngõ 22, Phố Tôn Thất Tùng, TP. Hà Nội
 • Số CMND : 011276933
 • Trình độ : - Thạc sỹ- Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Thạc sỹ Kỹ thuật
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 02/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.
 • -Từ tháng 01/2015 -01/2016: Phó tổng Giám đốc Công tv TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội.
 • -Từ tháng 12/2009-12/2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty VTHKĐS Hà Nội; ủy viên BCH Đảng bộ ĐSVN, ủy viên Ban thường vụ ĐU Công ty Vận tải HKDS Hà Nội (2010-2015)
 • -Từ tháng 8/2006 - 11/2009: Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội;
 • -Từ tháng 4/2005 -7/2006: Trưởng phòng Tổng hợp, Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội;
 • -Từ tháng 3/1991 -3/2005: Kỹ thuật viên, Phân đoạn phó, Phân đoạn Trưởng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng KHVT, Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội - Thường vụ Đảng uỷ;
 • -Từ tháng 10/1990 -3/1991: Kỹ sư Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt;
 • - Từ tháng 4/1988 - 10/1990: Đội Trưởng đội lao động tại CHDC Đức;
 • -Từ tháng 9/1983 -4/1988: Kỹ sư - Ban Khoa học - KT Kỹ thuật - Tổng Cục Đường sắt;
 • -Từ tháng 12/1980-8/1983: Trung sỹ - Kế toán D15 - K673 - Quân đoàn 2, Trung đoàn 673;
 • Từ tháng 01/1980-11/1980: Kỹ sư - Công ty Thiết kế ĐMTX phụ tùng, Tổng Cục Đường sắt;

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HRT 3,500 0 31/12/2022 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HRT
   3,500
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.02