Trần Duy Sơn


Trần Duy Sơn
 • Họ tên : Trần Duy Sơn
 • Năm sinh : 08/06/1954
 • Nguyên quán : TPHCM
 • Nơi sinh : Nghệ An
 • Cư trú : 34 Phan Đăng Lưu, F.6, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
 • Số CMND : 020140508

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Cơ khí
Quá trình làm việc:
 • + 8/2007 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2
 • + 1993 - 2007: Phó Giám đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
 • + 1987 - 1993: Phó Quản đốc phân xưởng Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên
 • 1981 - 1987: Kỹ sư Ban chuẩn bị sản xuất Xi măng Hà Tiên mở rộng.

Chức vụ hiện tại