Đào Anh Sơn


Đào Anh Sơn
 • Họ tên : Đào Anh Sơn
 • Năm sinh : 11/06/1973
 • Nguyên quán : Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
 • Nơi sinh : Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên
 • Cư trú : Thôn Toàn Tiến, Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
 • Số CMND : 145016422

Quá trình làm việc:
 • 24/10/2014 - nay: Ủy viên HĐQT CTCP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên
 • 6/2014 - 10/2014: GĐ KD Công ty TNHH Đầu tư TM Hào Phong
 • 2011 - 6/2013: Phó GĐ Công ty Cơ khí Quang Trung Hưng Yên 7/2013 - 5/2014: Phó GĐ Công ty May Phương Đông Hưng Yên
 • 1995 - 2011: Xây dựng gia đình, sản xuất kinh doanh tại địa phương
 • 1992 - 1994: Bộ đội tại Sông Bé

Chức vụ hiện tại